Privacy & cookies

Privacy Statement
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Ge-woon B.V., Kromstraat 126, 5345 AE Oss, Nederland (hierna ‘Ge-woon’) omgaat met uw gegevens wanneer u gebruik maakt van onze website(s) en mobiele applicatie(s) (‘platformen’) of op een andere manier gebruik maakt van, of informatie opvraagt over onze dienstverlening.
 

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?
U plaats uw object op de website(s) of mobiele applicatie(s) van Ge-woon om deze te verkopen
Wanneer u onze platformen of diensten gebruikt bij de verkoop van uw object, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:
- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
- de reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
- de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop staat of heeft gestaan
- de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling en kadastrale gegevens
- beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object.
- de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
- wanneer het object is verkocht, de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum
- gegevens omrent uw gebruik van onze (online) platforms, zoals uw IP adres, browser, en surfgedrag. In dit verband kunnen er cookies geplaatst worden, zoals cookies van Google Analytics
- overige informatie die u aan ons verstrekt 

U bent op zoek naar een object en plaatst deze zoekopdracht op de website(s) of mobiele applicatie(s) van Ge-woon
Wanneer u onze platformen of diensten gebruikt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:
- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
- het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen
- gegevens over uw huidige object zoals de koopprijs, de reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
- uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
- wanneer u een object heeft gekocht: de transactiegegevens zoals de koopprijs en de transactiedatum
- gegevens omrent uw gebruik van onze (online) platforms, zoals uw IP adres, browser, en surfgedrag. In dit verband kunnen er cookies geplaatst worden, zoals cookies van Google Analytics
- overige informatie die u aan ons verstrekt  

U koopt een object van iemand die gebruik maakt van onze website(s) of mobiele applicatie(s)   
Wanneer u een object heeft gekocht, of hierover in contact treedt, en de verkoper heeft hierbij gebruik gemaakt van de platforms of diensten van Ge-woon, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:
- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
- gegevens over het object die u heeft gekocht zoals het adres, kenmerken van het object , de koopprijs en de transactiedatum
- de reden van koop
- uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
- gegevens over uw oude object zoals de koopprijs
- gegevens omrent uw gebruik van onze (online) platforms, zoals uw IP adres, browser, en surfgedrag. In dit verband kunnen er cookies geplaatst worden, zoals cookies van Google Analytics
- overige informatie die u aan ons verstrekt. 
  
Waar gebruikt Ge-woon deze gegevens voor?
Ge-woon verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

U verkoopt uw object of u bent op zoek naar een ander object
Ge-woon gebruikt uw gegevens om onze dienstverlening naar behoren uit te kunnen voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
- om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen
- om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt) 
- voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat Ge-woon de dienstverlening kan verbeteren
- voor het toezenden van informatie over producten en diensten van Ge-woon; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.  

- voor het analyseren en verbeteren van de functionaliteit van onze website(s) en mobiele applicatie(s). In dit verband kunnen er cookies geplaatst worden, zoals cookies van Google Analytics.

U bent op zoek naar een ander object
Ge-woon gebruikt uw gegevens om onze dienstverlening naar behoren uit te kunnen voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
- om informatie toe te sturen omtrent andere objecten
- om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
- voor het analyseren en verbeteren van de functionaliteit van onze website(s) en mobiele applicatie(s).

U koopt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van Ge-woon.
Ge-woon gebruikt uw gegevens om onze dienstverlening naar behoren uit te kunnen voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
- voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
- voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
- voor het analyseren en verbeteren van de functionaliteit van onze website(s) en mobiele applicatie(s).

Beveiliging en bewaartermijn
Ge-woon zal zich inspannen er voor zorg te dragen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.
 
Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunt u richten aan Ge-woon onder vermelding van uw naam en adres. Ge-woon zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Ge-woon de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 
 
Vragen?
Ge-woon neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Ge-woon.